Tuesday, June 23, 2009

Rupa 3 Dimensi

Rupa 3D pada umumnya telah bertukar menjadi bentuk. Namun kita namakan rupa 3D untuk membezakan dengan projek bentuk. Melalui projek ini latihan diberi berdasarkan pengolahan rupa 2D menjadi satu komposisi baru. Komposisi tersebut didirikan diatas ruang fizikal yang realiti, dengan membuat pergerakan dan arah. Pergerakan dari atas kebawah, kiri ke kanan dan depan kebelakang diatas ruang sebenar, dikomposisikan dengan gabungan pelbagai arah dan prinsip rekaan lainnya.

Salah satu pilihan projek rupa 3D ialah: Rupa 3D ekonomikal. Melalui projek ini sekeping rupa asas yang terdiri dari rupa geometrik atau organik dipilih untuk membuat perkembangan idea. Rupa yang dipilih umpamanya sekeping kertas tebal saiz a3, akan di bahagikan kepada beberapa kawasan dan sempadan baru dengan menggunakan pencil dan pisau. Pembahagian kawasan dan sempadan baru adalah bebas dan mengikut keperluan rekaan. Pelajar diminta membuat pelbagai ekperimentasi model kecil untuk mendapatkan pembahagian sempadan atau kawasan yang bersesuaian dengan rekannya.

Gambarajah disebelah menggunakan contoh pilihan rupa asas segiempat sama. Kawasan dan sempadan baru dibahagikan kepada empat bahagian. Melalui gambarajah tersebut juga dapat dilihat dua contoh rekaan perkembangan idea. Rekaan boleh dicembung-cengkung, dilipat dan disusun dengan pelbagai gabungan prinsip rekaan.

untuk projek rupa 3D ini prinsip rekaan rentak diutamakan. Terdapat tiga jenis rentak yang perlu dikaji untuk menghasilkan rekaan. Pilihan boleh dibuat dari rentak; rentak senada (regular rhythm), rentak tidak senada (random rhythm), rentak berpusar (swirling rhythm), alternating rhythm dan progressive ryhthm. Rujuk buku Art Talk, Art Foundation dan Art Forms antaranya

Gambar disebelah adalah contoh lukisan perkembangan idea
gambar dibawah adalah contoh karya akhir pelajar
No comments:

Post a Comment