Tuesday, June 30, 2009

Jalinan

Apabila garisan digabungkan dengan tanda, secara automatiknya telah menghasilkan jalinan. Garisan biasanya dihasilkan melalui teknik lukisan. sementara tanda pula dihasilkan melalui kaedah cetakan. Gabungan dari teknik lukisan dan cetakan tersebut akan menghasilkan pelbagai jenis jalinan. Secara mudahnya jalinan terbahagi kepada dua entiti yang berasingan; iaitu jalinan yang bersifat visual dan jalinan yang bersifat sentuhan sebenar


Jalinan bersifat visual hanya dapat dikenali melalui deria pengamatan iaitu mata sahaja. Ia bersifat illusi dan berlaku pada satah permukaan mendatar atau permukaan sesuatu objek. Jalinan sentuhan sebenar pula ialah jalinan yang bersifat fizikal dimana kita boleh menyentuh dan merasai ketebalan, ketingian dan kerendahan permukaannya. Kesimpulanya jalinan visual hanya diterjemahkan oleh mata, sementara jalinan sentuhan sebenar boleh mengabungkan mata dan sentuhan tangan.
Melalui Jalinan visual dan jalinan sentuhan inilah terciptanya pelbagai jenis jalinan. Jalinan-jalinan tersebut seperti jalinan tiruan (simulated texture), Jalinan rekaan (invented texture) dan jalinan abstrak (abstract texture). Jalinan tiruan berlaku apabila pemindahan imej dari objek alam semulajadi dipindahkan secara peniruan sebenar dilakukan. Secara asasnya untuk memudahkan pemahaman jalinan tiruan terdiri dari dua sifat yang berbeza iaitu bersifat visual dan bersifat sentuhan sebenar . Sebagai contoh pemindahan kulit pokok dengan mengunakan teknik lukisan pengamatan dan teknik foto keatas sekeping kertas telah menyebabkan berlaku peniruan imej sebenar atau simulated. Kaedah pemindahan imej jenis ini hanya dapat dikenalpasti melalui mata ataupun apa yang dikenali sebagai bersifat jalinan visual tiruan.Kemudian Jika kulit pokok tersebut dipindahkan melalui teknik acuan (casting), maka teknik pemindahan imej ini dikenali sebagai jalinan sentuhan sebenar tiruan. Contoh Jalinan visual tiruan

Jalinan abstrak pula berlaku apabila objek kajian dari alam semulajadi digunakan untuk menghasilkan jalinan. Namun sifat asal objek semulajadi tersebut terlebih dahulu perlulah di reka, digubah dan digaya-gayakan sehingga menjadi mujarad. Sebagai contoh ukiran awan larat terhasil dari proses abstraksi gabungan ranting, daun dan bunga (objek kajian dari alam semulajadi). Motif ukiran kayu, motif textile dan anyaman Melayu antaranya menggunakan proses jalinan abstrak. Jalinan abstrak juga terbahagi kepada dua sifat iaitu bersifat visual dan bersifat sentuhan sebenar . Lukisan ataupun corak awan larat yang di hasilkan oleh pereka tersebut sebenarnya boleh diklasifikasikan sebagai jalinan abstrak visual . Sementara ukiran kayu motif awan larat yang diukir oleh pengukir tersebut boleh dikategorikan sebagai jalinan abstrak sentuhan sebenar . Contoh: Jalinan abstrak visual

Jalinan Rekaan terjadi apabila objek kajian yang dipilih bukan bersumberkan objek alam semulajadi. Biasanya objek kajian terdiri dari subjek rekaan manusia. Subjek tersebut seperti element garisan dan elemen rupa yang dihasilkan melalui subjek yang bersifat bukan-objektif (non-representasional). Apa-apa saja element yang direkakan kita tanpa merujuk kepda bentuk yang dikenali akan menghasilkan sifat jalinan rekaan. Jalinan rekaan juga terbahagi kepada dua sifat iaitu bersifat visual dan bersifat sentuhan sebenar . Sebagai contoh corak tayar kereta yang dipindahkan imejnya melalui teknik cetakan atau gosokan bersifat jalinan rekaan visual . Sebaliknya apabila corak sebenar yang ada pada tayar tersebut, yang direka oleh perekanya dikenali sebagai jalinan rekaan sentuhan sebenar
Contoh : Jalinan rekaan tiruan, tetapi jika guni ini berada ruang sebenar ianya akan menjadi jalinan rekaan sentuhan sebenar

Untuk pelajar semester satu pengajian asas senilukis senireka projek jalinan akan diberi berdasarkan ketiga-tiga huraian diatas. Namun bagi melengkapkan lagi kamus pengetahuan mereka huraian-hurain dari pelbagai buku lain tentang jalinan bolehlah diperkenalkan. Bagi tujuan projek kita tiga jenis jalinan tersebut dikira bersesuaian dengan tahap semester satu. Sebelum menghasilkan projek jalinan koleksi data-data jalinan perlu dicari untuk tujuan penghasilan komposisi. Data-data tersebut perlu disusun mengikut sifat ketiga-tiga jenis jalinan tersebut. Kemudian data jalinan tersebut akan dilukis kembali dengan saiz dua kali ganda dengan menggunakan ilmu pengamatan.

Jalinan Semulajadi ialah jalinan yang terhasil secara tabie (ciptaan Allah). Jalinan semulajadi disebelah (daun kering) bersifat sentuhan sebenar jika ia berada di alam semulajadi atau ruang sebenar. Namun didalam blog ini ia bersifat jalinan tiruan visual (teknik fotografi), sebaliknya jika daun ini di salin dengan menggunakan acuan getah misalnya melalui bahan fibre glass ia akan bertukar menjadi jalinan tiruan sentuhan sebenar


Contoh dibawah ialah jalinan semulajadi2 comments:

  1. kajian menghasilkan jalinan dengan pelbagai teknik dan bahan ade x

    ReplyDelete
  2. sori tnye je sbb nk wat folio he3

    ReplyDelete