Thursday, June 18, 2009

Garisan dan Tanda 2Dimensi

Garisan 2D

Garisan 2D berlaku diatas permukaan dan bersifat tampak. Hanya mata kita sahaja yang boleh mentafsir gerakan-gerakan tampak yang berlaku diatas sesuatu permukaan. Terdapat lima jenis garisan asas yang membentuk berjenis-jenis garisan lain. Garisan tersebut terdiri dari garisan menegak, garisan melintang, garisan condong, garisan cembung dan garisan zig zag. Ulangan garisan dan tanda yang dihasilkan melalui lima jenis garisan asas ini akan menghasilkan:

1. garisan kontur yang terdiri dari garisan slow contour, Exagerated contour, Quick contour, Crosss-contour dan Contour with tone 2. Mechanical Line 3. Structural line 4. lyrical line 5. constricted aggresive line 6. Handwriting Cursive calligraphic line 7. Implied line 8. Blurred line 9. Whimsical line. Betti Sale (1980). Drawing A Contemporary Approach,USA. Thomson Learning


Garisan dan Tanda Ekpresi

Untuk latihan penyelidikan tampak semester satu, latihan garisan dan tanda yang berasaskan perasaan digunakan. Perasaan tersebut dibahagikan kepada dua, iaitu garisan terkawal dan garisan tidak terkawal. Garisan terkawal meliputi garisan yang mempunyai unsur-unsur tenang, sabar, gembira dan gementar antaranya. Sementara garisan tidak terkawal terdiri dari jenis garisan ketegangan, garisan marah, garisan mengamuk dan garisan meletus antaranya.

Pelbagai kaedah boleh dibuat untuk menghasilkan latihan garisan dan ekpresi ini. Antaranya menggunakan muzik instumental bernada rendah hingga ke bernada tinggi dan kaedah meditasi perasaan. Melalui kaedah muzik instrumental, sekurang-kurangnya tujuh jenis muzik yang mewakili perasaan terkawal dan tidak terkawal digunakan. Pelajar diminta menghayati jenis muzik dan menghasilkan tanda garisan mengikut alunan instrumental tersebut. Biasanya latihan didedahkan dengan menggunalkan alunan lembut ke alunan keras.

Kaedah meditasi perasaan pula dibuat dengan meminta pelajar mengosongkan fikiran, kemudian pelajar dikehendaki memejam mata sambil menghayati sepenuh hati perasaan dan tanda yang akan di hasilkan. Proses ini di ulang-ulang untuk sekurang-kurangnya tujuh jenis perasaan yang terkawal dan tidak terkawal. Perasaan hendaklah dialirkan serentak dengan tindakan bagi menghasilkan tanda garisan diatas kertas. Perasaan samada terkawal atau agresif hendaklah dialirkan sejujur munkin untuk menghasilkan tanda yang berkesan.

Untuk membuka minda pelajar latihan ini akan menggunakan sekurang-kurangnya 12 jenis berus buatan sendiri. Berus tersebut hendaklah direka berdasarkan bahan alam tabie dan alam buatan manusia. Penolakan berus konvensional ini bertujuan untuk membuka minda dan membentuk kreativiti baru. Dengan menggunakan berus buatan sendiri dan kaedah muzik instumental maupun kaedah meditasi pelajar akan didedahkan dengan berjenis-jenis garisan dan tanda ekpresi. Rajah dibawah ialah contoh beberapa jenis garisan dan tanda dari emosi terkawal dan tidak terkawalLatihan di bilik darjah hanyalah bersifat simulasi. Pelajar dikehendaki menggunakan masa sendiri diluar waktu kelas untuk membuat ekperimentasi yang lebih unik, kreatif dan hebat. Persekitaran dan pengawalan perasaan diluar boleh ditentukan sendiri. Oleh yang demikian pelajar diharapkan akan dapat menghasilkan ekperimentasi yang lebih berkesan dan mengikut waktu perancangannya. Perlu dingatkan pelajar mestilah mematuhi displin dan kaedah yang dipraktikan didalam kelas

Komposisi garisan 2Dimensi

Untuk menghasilkan komposisi garisan dan tanda ekpresi, penyatuan diantara elemen dan prinsip senilukis/seni reka perlulah dilakukan. Dalam kontek ini elemen garisan dan tanda ekpesi yang dihasilkan pelajar akan di gubah untuk menghasilkan komposisi karya. Karya yang dihasilkan mestilah bersifat non representational . Melalui latihan ini penekanan terhadap prinsip keseimbangan dan ulangan akan dititik beratkan. Pelajar perlu memahami definasi keseimbangan disamping mengetahui prinsip imbangan semukur, imbangan tak semukur dan imbangan perpusat. Latihan akan diberi berdasarkan tiga prinsip tersebut tersebut dengan mengadunkan prinsip ulangan. Ulangan boleh dibuat dari saiz yang sama dan yang berbeza. Ulangan juga boleh dibuat dari pelbagai arah dan saiz yang berbeza. Imbangan semukur misalnya menggunakan ulangan bersifat harmoni dengan gabungan saiz yang sama

Contoh komposisi garisan menggunakan keseimbangan tak semukurNo comments:

Post a Comment