Sunday, June 21, 2009

Garisan dan Tanda 3 Dimensi

Pada umumnya definasi garisan 3D adalah hampir sama sahaja dengan definasi garisan 2 D. Perbezaannya yang ketara ialah garisan 2D bersifat ilusi, dan garisan 3D bersifat fizikal. Sifat fizikalnya yang membolehkan kita menyentuh, mengalami realiti sebenar bahkan kita boleh bergerak mengelilinginya. Melalui konteks garisan 2D kita menghasilkan garisan secara ilusi, namun untuk menghasilkan garisan 3D kita mengambil dan memungut elemen garisan yang bersifat fizikal. Contohnya seperti akar, ranting, benang dan wire antaranya.

Untuk semester pertama terdapat dua projek penyelidikan tampak garisan 3D yang ditawarkan. Tawaran projek tersebut bergantung kepada opsyen pensyarah. Projek garisan 3D pertama dikenali sebagai garisan grid berstruktur. Melalui projek ini kombinasi garisan luar, garisan cross contour dan garisan sruktural dilakukan. Projek ini bertujuan untuk mengkaji struktur asas sesuatu subjek rujukan. Objek-objek rujukan utama yang dibuat penyelidikan ialah alam flora, alam fauna dan juga patung-patung mainan. Sebagai pereka kefahaman terhadap bentuk asas sesuatu subjek rujukan adalah penting. Kajian anatomi terhadap bentuk asas akan memudahkan kita memahami sruktur asas sesuatu bentuk subjek rujukan.

Melalui projek ini juga pengkajian struktur asas akan membolehkan kita memahami sifat 3D sesuatu subjek rujukan. Dengan demikian pemilihan subjek rujukan mestilah unik dan mempunyai jisim dan isipadu. Serangga yang kecil misalnya boleh dibuat kajian dengan bantuan kanta. Namun pemilihan subjek rujukan yang bersaiz lebih besar akan menguntungkan kita, ini disebabkan subjek rujukan yang lebih besar memberi kita peluang untuk membuat penyelidikan asas anatominya. Kajian terperinci juga boleh dilakukan pada mana-mana bahagian penting. Ketam umpamanya merupakan subjek kajian yang menarik. Selain dari eleman bentuk dan garisan yang pelbagai karekter bentuk ketam tersebut yang indah akan menjana motivasi kearah perkembangan idea yang lebih baik. Jika kita dibandingkan bola ping pong dengan seekor ketam, khususnya dalam penyelidikan ini sudah tentu bentuk ketam lebih signifikan.

Pada peringkat pertama pengkajian ini, sesuatu subjek rujukan yang dipilih hendaklah dilukis kembali untuk sekurang-kurangnya tiga sudut paandangan yang berbeza. Lukisan hendaklah di lukis dengan menggunakan ilmu pengamatan terhadap bentuk 3D.


Gambar disebelah adalah salah satu jenis lukisan pengamatan yang memuaskan. Tujuan membuat lukisan pengamatan didalam penyelidikan tampak ialah; pertama supaya kita dapat menghubungkan ilmu lukisan dan penyelidikan tampak. Kedua untuk membuat perkembangan idea kita mestilah mempunyai asas skil lukisan yang baik.

Gambar dibawah pula ialah kajian garisan struktural dan cross contour yang baik. Pemahaman terhadap permasalahan kajian dihasilkan dengan penuh pengamatan. Bentuk pisang maupun botol dapat dilihat dari kontek struktur asasnya dan juga anatominya.


Untuk pelajar baru teknik pengkajian berasaskan bentuk yang mudah keunik di lakukan. Asas untuk memahami kajian cross contour dan garisan sruktural ialah dengan menggunakan bentuk subjek rujukan bersifat lutsinar. Subjek botol mineral misalnya memudahkan pelajar baru memahami bentuk bersruktural dan 3D. Ini disebabkan nilai lutsinar tersebut membolehkan mata kita memerhati dan meneliti bentuk 3D tersebut. Pada peringkat pertama perkembangan idea penyelidikan tampak pelajar akan dibantu pensyarah dengan membuat garisan grid atau ikatan benang tebal cross contour pada permukaan subjek. Dengan bantuan garisan kontur bersifat garisan ilusi atau ikatan benang tebal, pelajar akan dapat memahami secara perlahan kaedah pengkajian bentuk berasaskan penyelidikan sruktural. Apabila kita berjaya membuat penyelidikan garisan cross contour dan garisan struktural keatas objek mudah seperti botol lutsinar, barulah kita akan memperkembangkan idea keperingkat yang lebih unik lagi. Misalnya kita membuat penyelidikan keatas sebiji pisang, diikuti sesikat dan diakhiri dengan setandan pisang. Sudah tentu proses dari mudah ke unik ini merupakan satu proses dimana minda kita tidak dipaksa untuk menghasilkan karya yang rumit tanpa mengenalinya melalui proses mudah terlebih dahulu.

Aplikasi lukisan idea keatas 3D.

Setelah kajian keatas subjek rujukan lengkap, aplikasi keatas 3D akan dilakukan. berdasarkan lukisan penyelidikan, anda hendaklah memilih sekurang-kurangnya tiga jenis garisan yang berbeza. Garisan sebenar tersebut bolehlah mengunakan dawai bersaiz kecil, sederhana dan besar. Dengan bantuan playar anda pindahkan lukisan garisan kontur dan struktural untuk membentuk 3D yang sebenarnya. Melalui proses tranformasi ini kekuatan ilmu pengamatan dan pemahaman terhadap bentuk diperlukan. Untuk memperolehi kekuatan ilmu pengamatan latihan melukis yang istiqamah diperlukan. Kajian dan penyelidikan terhadap berbagai subjek rujukan hendaklah dibuat. Jadikan displin kajian dan penyelidikan sebagai satu menu utama hidup anda sehingga ianya berupaya menjadi habit dan menimbulkan rasa ketagih.

Gambar-gambar dibawah adalah beberapa contoh karya-karya penyelidikan tampak berasaskan garisan 3D


No comments:

Post a Comment