Tuesday, June 30, 2009

Jalinan

Apabila garisan digabungkan dengan tanda, secara automatiknya telah menghasilkan jalinan. Garisan biasanya dihasilkan melalui teknik lukisan. sementara tanda pula dihasilkan melalui kaedah cetakan. Gabungan dari teknik lukisan dan cetakan tersebut akan menghasilkan pelbagai jenis jalinan. Secara mudahnya jalinan terbahagi kepada dua entiti yang berasingan; iaitu jalinan yang bersifat visual dan jalinan yang bersifat sentuhan sebenar


Jalinan bersifat visual hanya dapat dikenali melalui deria pengamatan iaitu mata sahaja. Ia bersifat illusi dan berlaku pada satah permukaan mendatar atau permukaan sesuatu objek. Jalinan sentuhan sebenar pula ialah jalinan yang bersifat fizikal dimana kita boleh menyentuh dan merasai ketebalan, ketingian dan kerendahan permukaannya. Kesimpulanya jalinan visual hanya diterjemahkan oleh mata, sementara jalinan sentuhan sebenar boleh mengabungkan mata dan sentuhan tangan.
Melalui Jalinan visual dan jalinan sentuhan inilah terciptanya pelbagai jenis jalinan. Jalinan-jalinan tersebut seperti jalinan tiruan (simulated texture), Jalinan rekaan (invented texture) dan jalinan abstrak (abstract texture). Jalinan tiruan berlaku apabila pemindahan imej dari objek alam semulajadi dipindahkan secara peniruan sebenar dilakukan. Secara asasnya untuk memudahkan pemahaman jalinan tiruan terdiri dari dua sifat yang berbeza iaitu bersifat visual dan bersifat sentuhan sebenar . Sebagai contoh pemindahan kulit pokok dengan mengunakan teknik lukisan pengamatan dan teknik foto keatas sekeping kertas telah menyebabkan berlaku peniruan imej sebenar atau simulated. Kaedah pemindahan imej jenis ini hanya dapat dikenalpasti melalui mata ataupun apa yang dikenali sebagai bersifat jalinan visual tiruan.Kemudian Jika kulit pokok tersebut dipindahkan melalui teknik acuan (casting), maka teknik pemindahan imej ini dikenali sebagai jalinan sentuhan sebenar tiruan. Contoh Jalinan visual tiruan

Jalinan abstrak pula berlaku apabila objek kajian dari alam semulajadi digunakan untuk menghasilkan jalinan. Namun sifat asal objek semulajadi tersebut terlebih dahulu perlulah di reka, digubah dan digaya-gayakan sehingga menjadi mujarad. Sebagai contoh ukiran awan larat terhasil dari proses abstraksi gabungan ranting, daun dan bunga (objek kajian dari alam semulajadi). Motif ukiran kayu, motif textile dan anyaman Melayu antaranya menggunakan proses jalinan abstrak. Jalinan abstrak juga terbahagi kepada dua sifat iaitu bersifat visual dan bersifat sentuhan sebenar . Lukisan ataupun corak awan larat yang di hasilkan oleh pereka tersebut sebenarnya boleh diklasifikasikan sebagai jalinan abstrak visual . Sementara ukiran kayu motif awan larat yang diukir oleh pengukir tersebut boleh dikategorikan sebagai jalinan abstrak sentuhan sebenar . Contoh: Jalinan abstrak visual

Jalinan Rekaan terjadi apabila objek kajian yang dipilih bukan bersumberkan objek alam semulajadi. Biasanya objek kajian terdiri dari subjek rekaan manusia. Subjek tersebut seperti element garisan dan elemen rupa yang dihasilkan melalui subjek yang bersifat bukan-objektif (non-representasional). Apa-apa saja element yang direkakan kita tanpa merujuk kepda bentuk yang dikenali akan menghasilkan sifat jalinan rekaan. Jalinan rekaan juga terbahagi kepada dua sifat iaitu bersifat visual dan bersifat sentuhan sebenar . Sebagai contoh corak tayar kereta yang dipindahkan imejnya melalui teknik cetakan atau gosokan bersifat jalinan rekaan visual . Sebaliknya apabila corak sebenar yang ada pada tayar tersebut, yang direka oleh perekanya dikenali sebagai jalinan rekaan sentuhan sebenar
Contoh : Jalinan rekaan tiruan, tetapi jika guni ini berada ruang sebenar ianya akan menjadi jalinan rekaan sentuhan sebenar

Untuk pelajar semester satu pengajian asas senilukis senireka projek jalinan akan diberi berdasarkan ketiga-tiga huraian diatas. Namun bagi melengkapkan lagi kamus pengetahuan mereka huraian-hurain dari pelbagai buku lain tentang jalinan bolehlah diperkenalkan. Bagi tujuan projek kita tiga jenis jalinan tersebut dikira bersesuaian dengan tahap semester satu. Sebelum menghasilkan projek jalinan koleksi data-data jalinan perlu dicari untuk tujuan penghasilan komposisi. Data-data tersebut perlu disusun mengikut sifat ketiga-tiga jenis jalinan tersebut. Kemudian data jalinan tersebut akan dilukis kembali dengan saiz dua kali ganda dengan menggunakan ilmu pengamatan.

Jalinan Semulajadi ialah jalinan yang terhasil secara tabie (ciptaan Allah). Jalinan semulajadi disebelah (daun kering) bersifat sentuhan sebenar jika ia berada di alam semulajadi atau ruang sebenar. Namun didalam blog ini ia bersifat jalinan tiruan visual (teknik fotografi), sebaliknya jika daun ini di salin dengan menggunakan acuan getah misalnya melalui bahan fibre glass ia akan bertukar menjadi jalinan tiruan sentuhan sebenar


Contoh dibawah ialah jalinan semulajadiThursday, June 25, 2009

Bentuk 3Dimensi

Terdapat dua istilah bentuk dalam seni tampak. Pertamanya bentuk 3D, keduanya bentuk estetik yang juga dikenali sebagai elemen dan prinsip seni lukis/seni reka. Bentuk 3D berlaku secara realiti diatas ruang yang sebenar. Kita boleh menyentuh, bergerak disekelilinginya dan ia mempunyai sifat panjang x lebar x tinggi. Pada asasnya terdapat bentuk berisipadu (solid), bentuk berstruktur dan bentuk berongga. Melalui projek ini latihan akan diberi dengan penekanan terhadap bentuk berisipadau dan bentuk berongga.

Melalui pengkajian terhadap elemen bentuk 3D, pelajar akan didedahkan dengan ilmu baru iaitu proses perkembangan idea berasaskan bentukan abstrak. Secara umumnya bentuk abstrak terbahagi kepada dua bahagian. Pertama bentuk abstrak bersifat objektif, kedua bentuk abstrak bersifat non-objektif. Proses abstraksi berlaku dengan menghilangkan bentuk asal sesuatu subjek kajian (contoh ikan). Bentuk asal atau jasad realiti semulajadi tersebut dipermudahkan samada diherotkan, digubah-gubahkan dan direka-rekakan. Proses menghilangkan bentuk asal tersebut dipermudahkan, digaya-gayakan sehingga muncul rekaan baru yang bersifat entiti dalaman sesuatu subjek kajian. Entiti dalaman juga dikenali sebagai sari pati atau essence.

Contoh yang mudah untuk mendapatkan sari pati atau nilai abstrak ialah, seperti penghasilan minyak kelapa, dimana buah kelapa adalah jasad semulajadi, sabut, tempurung dan hampasnya dibuang, santannya ditanak dan akhirnya saripatinya adalah minyak kelapa tersebut. Ulu Pekaka (ulu keris), umpamanya adalah saripati kepada burung pekaka. Bentuk abstrak objektif boleh dibezakan dengan bentuk abstrak non-objektif melalui sifat asal sesuatu subjek kajian.

Dalam kes Ulu Pekaka kita masih boleh mengenali bentuk jasad semulajadi burung pekaka. Begitu juga motif dedaun didalam ukiran. Manakala bentuk abstrak bersifat non-objektif pula dapat dibezakan melalui subjek kajian asal yang digunakan. Umumnya subjek kajian yang mengunakan elemen rekaan seperti garisan atau rupa geomertrik misalnya akan menghasilkan bentukan abstrak yang bersifat non-objektif. Bentuk segi tiga yang diambil dan disusun menjadi sebuah arca misalnya akan menghasilkan bentuk arca abstrak bersifat non-abjektif.


Contoh karya diatas dan dibawah kesemuanya menggunakan bentuk abstrak bersifat non-objektif
Gambarajah dibawah adalah contoh proses perkembangan idea untuk mendapatkan bentuk abstrak bersifat objektif. Kajian ilmiah terhadap karya ulu keris Anak Ayam Teleng dilakukan sebagai contoh proses perkembangan idea.

Gambarajah dibawah ialah proses perkembangan idea bentuk abstrak bersifat non-objektif

Tuesday, June 23, 2009

Rupa 3 Dimensi

Rupa 3D pada umumnya telah bertukar menjadi bentuk. Namun kita namakan rupa 3D untuk membezakan dengan projek bentuk. Melalui projek ini latihan diberi berdasarkan pengolahan rupa 2D menjadi satu komposisi baru. Komposisi tersebut didirikan diatas ruang fizikal yang realiti, dengan membuat pergerakan dan arah. Pergerakan dari atas kebawah, kiri ke kanan dan depan kebelakang diatas ruang sebenar, dikomposisikan dengan gabungan pelbagai arah dan prinsip rekaan lainnya.

Salah satu pilihan projek rupa 3D ialah: Rupa 3D ekonomikal. Melalui projek ini sekeping rupa asas yang terdiri dari rupa geometrik atau organik dipilih untuk membuat perkembangan idea. Rupa yang dipilih umpamanya sekeping kertas tebal saiz a3, akan di bahagikan kepada beberapa kawasan dan sempadan baru dengan menggunakan pencil dan pisau. Pembahagian kawasan dan sempadan baru adalah bebas dan mengikut keperluan rekaan. Pelajar diminta membuat pelbagai ekperimentasi model kecil untuk mendapatkan pembahagian sempadan atau kawasan yang bersesuaian dengan rekannya.

Gambarajah disebelah menggunakan contoh pilihan rupa asas segiempat sama. Kawasan dan sempadan baru dibahagikan kepada empat bahagian. Melalui gambarajah tersebut juga dapat dilihat dua contoh rekaan perkembangan idea. Rekaan boleh dicembung-cengkung, dilipat dan disusun dengan pelbagai gabungan prinsip rekaan.

untuk projek rupa 3D ini prinsip rekaan rentak diutamakan. Terdapat tiga jenis rentak yang perlu dikaji untuk menghasilkan rekaan. Pilihan boleh dibuat dari rentak; rentak senada (regular rhythm), rentak tidak senada (random rhythm), rentak berpusar (swirling rhythm), alternating rhythm dan progressive ryhthm. Rujuk buku Art Talk, Art Foundation dan Art Forms antaranya

Gambar disebelah adalah contoh lukisan perkembangan idea
gambar dibawah adalah contoh karya akhir pelajar
Sunday, June 21, 2009

Garisan dan Tanda 3 Dimensi

Pada umumnya definasi garisan 3D adalah hampir sama sahaja dengan definasi garisan 2 D. Perbezaannya yang ketara ialah garisan 2D bersifat ilusi, dan garisan 3D bersifat fizikal. Sifat fizikalnya yang membolehkan kita menyentuh, mengalami realiti sebenar bahkan kita boleh bergerak mengelilinginya. Melalui konteks garisan 2D kita menghasilkan garisan secara ilusi, namun untuk menghasilkan garisan 3D kita mengambil dan memungut elemen garisan yang bersifat fizikal. Contohnya seperti akar, ranting, benang dan wire antaranya.

Untuk semester pertama terdapat dua projek penyelidikan tampak garisan 3D yang ditawarkan. Tawaran projek tersebut bergantung kepada opsyen pensyarah. Projek garisan 3D pertama dikenali sebagai garisan grid berstruktur. Melalui projek ini kombinasi garisan luar, garisan cross contour dan garisan sruktural dilakukan. Projek ini bertujuan untuk mengkaji struktur asas sesuatu subjek rujukan. Objek-objek rujukan utama yang dibuat penyelidikan ialah alam flora, alam fauna dan juga patung-patung mainan. Sebagai pereka kefahaman terhadap bentuk asas sesuatu subjek rujukan adalah penting. Kajian anatomi terhadap bentuk asas akan memudahkan kita memahami sruktur asas sesuatu bentuk subjek rujukan.

Melalui projek ini juga pengkajian struktur asas akan membolehkan kita memahami sifat 3D sesuatu subjek rujukan. Dengan demikian pemilihan subjek rujukan mestilah unik dan mempunyai jisim dan isipadu. Serangga yang kecil misalnya boleh dibuat kajian dengan bantuan kanta. Namun pemilihan subjek rujukan yang bersaiz lebih besar akan menguntungkan kita, ini disebabkan subjek rujukan yang lebih besar memberi kita peluang untuk membuat penyelidikan asas anatominya. Kajian terperinci juga boleh dilakukan pada mana-mana bahagian penting. Ketam umpamanya merupakan subjek kajian yang menarik. Selain dari eleman bentuk dan garisan yang pelbagai karekter bentuk ketam tersebut yang indah akan menjana motivasi kearah perkembangan idea yang lebih baik. Jika kita dibandingkan bola ping pong dengan seekor ketam, khususnya dalam penyelidikan ini sudah tentu bentuk ketam lebih signifikan.

Pada peringkat pertama pengkajian ini, sesuatu subjek rujukan yang dipilih hendaklah dilukis kembali untuk sekurang-kurangnya tiga sudut paandangan yang berbeza. Lukisan hendaklah di lukis dengan menggunakan ilmu pengamatan terhadap bentuk 3D.


Gambar disebelah adalah salah satu jenis lukisan pengamatan yang memuaskan. Tujuan membuat lukisan pengamatan didalam penyelidikan tampak ialah; pertama supaya kita dapat menghubungkan ilmu lukisan dan penyelidikan tampak. Kedua untuk membuat perkembangan idea kita mestilah mempunyai asas skil lukisan yang baik.

Gambar dibawah pula ialah kajian garisan struktural dan cross contour yang baik. Pemahaman terhadap permasalahan kajian dihasilkan dengan penuh pengamatan. Bentuk pisang maupun botol dapat dilihat dari kontek struktur asasnya dan juga anatominya.


Untuk pelajar baru teknik pengkajian berasaskan bentuk yang mudah keunik di lakukan. Asas untuk memahami kajian cross contour dan garisan sruktural ialah dengan menggunakan bentuk subjek rujukan bersifat lutsinar. Subjek botol mineral misalnya memudahkan pelajar baru memahami bentuk bersruktural dan 3D. Ini disebabkan nilai lutsinar tersebut membolehkan mata kita memerhati dan meneliti bentuk 3D tersebut. Pada peringkat pertama perkembangan idea penyelidikan tampak pelajar akan dibantu pensyarah dengan membuat garisan grid atau ikatan benang tebal cross contour pada permukaan subjek. Dengan bantuan garisan kontur bersifat garisan ilusi atau ikatan benang tebal, pelajar akan dapat memahami secara perlahan kaedah pengkajian bentuk berasaskan penyelidikan sruktural. Apabila kita berjaya membuat penyelidikan garisan cross contour dan garisan struktural keatas objek mudah seperti botol lutsinar, barulah kita akan memperkembangkan idea keperingkat yang lebih unik lagi. Misalnya kita membuat penyelidikan keatas sebiji pisang, diikuti sesikat dan diakhiri dengan setandan pisang. Sudah tentu proses dari mudah ke unik ini merupakan satu proses dimana minda kita tidak dipaksa untuk menghasilkan karya yang rumit tanpa mengenalinya melalui proses mudah terlebih dahulu.

Aplikasi lukisan idea keatas 3D.

Setelah kajian keatas subjek rujukan lengkap, aplikasi keatas 3D akan dilakukan. berdasarkan lukisan penyelidikan, anda hendaklah memilih sekurang-kurangnya tiga jenis garisan yang berbeza. Garisan sebenar tersebut bolehlah mengunakan dawai bersaiz kecil, sederhana dan besar. Dengan bantuan playar anda pindahkan lukisan garisan kontur dan struktural untuk membentuk 3D yang sebenarnya. Melalui proses tranformasi ini kekuatan ilmu pengamatan dan pemahaman terhadap bentuk diperlukan. Untuk memperolehi kekuatan ilmu pengamatan latihan melukis yang istiqamah diperlukan. Kajian dan penyelidikan terhadap berbagai subjek rujukan hendaklah dibuat. Jadikan displin kajian dan penyelidikan sebagai satu menu utama hidup anda sehingga ianya berupaya menjadi habit dan menimbulkan rasa ketagih.

Gambar-gambar dibawah adalah beberapa contoh karya-karya penyelidikan tampak berasaskan garisan 3D


Thursday, June 18, 2009

Garisan dan Tanda 2Dimensi

Garisan 2D

Garisan 2D berlaku diatas permukaan dan bersifat tampak. Hanya mata kita sahaja yang boleh mentafsir gerakan-gerakan tampak yang berlaku diatas sesuatu permukaan. Terdapat lima jenis garisan asas yang membentuk berjenis-jenis garisan lain. Garisan tersebut terdiri dari garisan menegak, garisan melintang, garisan condong, garisan cembung dan garisan zig zag. Ulangan garisan dan tanda yang dihasilkan melalui lima jenis garisan asas ini akan menghasilkan:

1. garisan kontur yang terdiri dari garisan slow contour, Exagerated contour, Quick contour, Crosss-contour dan Contour with tone 2. Mechanical Line 3. Structural line 4. lyrical line 5. constricted aggresive line 6. Handwriting Cursive calligraphic line 7. Implied line 8. Blurred line 9. Whimsical line. Betti Sale (1980). Drawing A Contemporary Approach,USA. Thomson Learning


Garisan dan Tanda Ekpresi

Untuk latihan penyelidikan tampak semester satu, latihan garisan dan tanda yang berasaskan perasaan digunakan. Perasaan tersebut dibahagikan kepada dua, iaitu garisan terkawal dan garisan tidak terkawal. Garisan terkawal meliputi garisan yang mempunyai unsur-unsur tenang, sabar, gembira dan gementar antaranya. Sementara garisan tidak terkawal terdiri dari jenis garisan ketegangan, garisan marah, garisan mengamuk dan garisan meletus antaranya.

Pelbagai kaedah boleh dibuat untuk menghasilkan latihan garisan dan ekpresi ini. Antaranya menggunakan muzik instumental bernada rendah hingga ke bernada tinggi dan kaedah meditasi perasaan. Melalui kaedah muzik instrumental, sekurang-kurangnya tujuh jenis muzik yang mewakili perasaan terkawal dan tidak terkawal digunakan. Pelajar diminta menghayati jenis muzik dan menghasilkan tanda garisan mengikut alunan instrumental tersebut. Biasanya latihan didedahkan dengan menggunalkan alunan lembut ke alunan keras.

Kaedah meditasi perasaan pula dibuat dengan meminta pelajar mengosongkan fikiran, kemudian pelajar dikehendaki memejam mata sambil menghayati sepenuh hati perasaan dan tanda yang akan di hasilkan. Proses ini di ulang-ulang untuk sekurang-kurangnya tujuh jenis perasaan yang terkawal dan tidak terkawal. Perasaan hendaklah dialirkan serentak dengan tindakan bagi menghasilkan tanda garisan diatas kertas. Perasaan samada terkawal atau agresif hendaklah dialirkan sejujur munkin untuk menghasilkan tanda yang berkesan.

Untuk membuka minda pelajar latihan ini akan menggunakan sekurang-kurangnya 12 jenis berus buatan sendiri. Berus tersebut hendaklah direka berdasarkan bahan alam tabie dan alam buatan manusia. Penolakan berus konvensional ini bertujuan untuk membuka minda dan membentuk kreativiti baru. Dengan menggunakan berus buatan sendiri dan kaedah muzik instumental maupun kaedah meditasi pelajar akan didedahkan dengan berjenis-jenis garisan dan tanda ekpresi. Rajah dibawah ialah contoh beberapa jenis garisan dan tanda dari emosi terkawal dan tidak terkawalLatihan di bilik darjah hanyalah bersifat simulasi. Pelajar dikehendaki menggunakan masa sendiri diluar waktu kelas untuk membuat ekperimentasi yang lebih unik, kreatif dan hebat. Persekitaran dan pengawalan perasaan diluar boleh ditentukan sendiri. Oleh yang demikian pelajar diharapkan akan dapat menghasilkan ekperimentasi yang lebih berkesan dan mengikut waktu perancangannya. Perlu dingatkan pelajar mestilah mematuhi displin dan kaedah yang dipraktikan didalam kelas

Komposisi garisan 2Dimensi

Untuk menghasilkan komposisi garisan dan tanda ekpresi, penyatuan diantara elemen dan prinsip senilukis/seni reka perlulah dilakukan. Dalam kontek ini elemen garisan dan tanda ekpesi yang dihasilkan pelajar akan di gubah untuk menghasilkan komposisi karya. Karya yang dihasilkan mestilah bersifat non representational . Melalui latihan ini penekanan terhadap prinsip keseimbangan dan ulangan akan dititik beratkan. Pelajar perlu memahami definasi keseimbangan disamping mengetahui prinsip imbangan semukur, imbangan tak semukur dan imbangan perpusat. Latihan akan diberi berdasarkan tiga prinsip tersebut tersebut dengan mengadunkan prinsip ulangan. Ulangan boleh dibuat dari saiz yang sama dan yang berbeza. Ulangan juga boleh dibuat dari pelbagai arah dan saiz yang berbeza. Imbangan semukur misalnya menggunakan ulangan bersifat harmoni dengan gabungan saiz yang sama

Contoh komposisi garisan menggunakan keseimbangan tak semukurTuesday, May 26, 2009

Penyelidikan Tampak
Karya-karya pelajar ini telah diinstalasikan oleh Pensyarah Muda Farizal Puardi, Hazrul Mazran, Izzal Khairi dan Mohamad Sarif

Proses Pengkajian Penyelidikan Tampak
Karya diatas adalah sebahagian dari projek rupa 2Dimensi dan garisan 3Dimensi. Projek diatas merupakan antara projek teras yang perlu di hasilkan oleh pelajar yang menduduki pengajian asas seni tampak semester satu.

Penulisan ini akan membincangkan proses penghasilan projek penyelidikan tampak. Penyelidikan tampak adalah satu proses dimana imaginasi diperkembangkan sehingga mencetuskan idea. Idea samada rekaan baru atau radikal akan dihasilkan melalui kekuatan deria pengamatan, deria minda dan juga deria intuitif. Gabungan ketiga-tiga deria diatas bersama rujukan literatur (kajian lampau) dan dedikasi akan menghasilkan idea-dea baru yang tak pernah terfikir.

Ada bebrapa kaedah untuk mendapatkan idea yang baik. Pertama melalui kaedah rujukan literatur. Dengan membuat rujukan terhadap idea-idea daripada buku melalui rekaan-rekaan terdahulu kita boleh menjana idea baru. Biasanya bagi pelajar baru inilah kaedah yang paling mudah untuk memulakan proses penyelidikan tampak. Proses meminjam bentuk rekaan orang terdahulu, dengan mengambil beberapa ciri rekaannya, lalu digubah menjadi bentuk baru juga dibolehkan. Bahkan untuk tujuan pembelajaran kita juga dibolehkan untuk membuat imitasi secara langsung bagi tujuan pengkajian bentuk, namun nama pereka tersebut perlu diiktirafkan atau ditulis dalam pengkajian kita. Contohnya selepas Karim Raslan (nama pereka tersebut).

Kaedah brain storming pula sesuai digunakan apabila kita kebuntuan idea. Proses ini dilakukan dengan cara berfikir secara berjemaah. Ahli mestilah lebih dari seorang. Contohnya apabila kita kebuntuan idea kita boleh meminta pandangan rakan-rakan untuk menyuntik idea baru. Konsep keluar daripada tempurung atau think out of the box ini akan menjana idea baru. Sebagai ahli jemaah brain storming, kita mestilah membantu rakan memecahkan idea sejujur hati. Ada pelajar yang tidak mahu terlibat dalam kaedah ini disebabkan takut ideanya dicuri. Sebenarnya dalam proses keilmuan menolong rakan memecahkan idea baru adalah salah satu kaedah yang sihat. Minda kita yang berfikir didalam kotak akan berkembang, bahkan apabila kita membantu rakan mencetuskan idea sebenarnya nueron otak kita kan berkembang berkali ganda, pendapat alim mengatakan satu yang kita beri Alllah akan balas sepuluh.

Kaedah seterusnya menggunakan Thumb Nail sketches. Melalui buku lakaran kita membuat lakaran kecil dengan membiarkan aliran minda kita bergerak secara spontan dan tanpa tekanan. Kita membiarkan otak kita bekerja secara intuitif . Intuitif atau pemikiran dibawah sedar dibiarkan bergerak bebas dengan membiarkannya berjalan melalui hati ke fikiran dan dirakamkan kekertas melalui tangan.

Kaedah akhir sekali diwaktu lapang atau dimasa kita berjalan atau di mana-mana saja, kita aktifkan pemikiran penyelidikan tampak. Kadang-kadang dalam proses mengaktifkan pemikiran tersebut kita akan merangsangkan otak sehingga terpantul idea spontan. Dengan menggunakan buku lakaran kita hendaklah segera melakarkan cadangan minda spontan tersebut. Jika kita biarkan minda atau fikiran spontan tersebut berlalu, kemungkinan besar idea tersebut akan hilang


Projek Rupa 2 dimensi

Terdapat berbagai jenis definasi rupa. Pengkajian ini menumpukan terhadap rupa negatif, rupa positif dan rupa kabur (ambiguous). Rupa negetif atau positif terhasil melalui pembentukan garisan luar (outline) sesuatu subjek. Garisan luar yang membentuk sempadan sesuatu kawasan yang kemudiannya bertemu dengan titik asal telah membentuk suatu kawasan rupa. Sifat rupa tidak berjisim sebaliknya berlaku secara satah permukaan mendatar atau ruang mendatar (flat space) . Sebagai contoh apabila cahaya matahari menyinari badan kita, bayang yang terbentuk hasil dari lindungan kita tersebut adalah rupa.Sementara badan kita yang berjisim tersebut dinamakan bentuk.
Rajah 1 : Rupa Positif dan Rupa negatif
Rajah 1 disebelah adalah contoh rupa seperti penjelasan diatas. Rupa hitam berlatar belakangkan putih dikenali sebagai rupa positif. Sementara rupa putih diatas latar belakang hitam dikenali sebagai rupa negatif.

Untuk menghasilkan rupa yang baik terutamanya bagi pelajar baru kaedah melukis gariasan luar melalui pengamatan ditekankan.

Ini disebabkan dengan mengambil subjek rujukan sebenar (contohnya daun) proses penelitian garisan kontur luar sehelai daun dilakukan. Ilmu pengamatan adalah perlu untuk proses ini supaya kadar banding dan skala sehelai daun tersebut dilukis dengan betul. Lagi pula proses melukis subjek sebenar akan melatih pemerhati memantapkan skil.

Ada pelajar mengambil jalan mudah dengan membuat tekapan gambar daripada buku. Kaedah tekapan ini akan membantutkan usaha anda untuk memantapkan skil. Dalam ilmu rekaan kita mesti mantapkan skil terlebih dahulu barulah kita boleh mengambil jalan lain.

Pemilihan subjek rujukan yang baik, unik dan berkarekter juga penting. Untuk menghasilkan komposisi yang baik semestinya bermula dengan subjek yang baik dan unik. Bahkan subjek rujukan yang unik akan menjana motivasi kita untuk menghasilkan komposisi dan peraturan estetik yang menarik.Rupa Kabur (ambiguous)


Rupa kabur terbentuk hasil dari dua tindanan rupa asas. Rajah disebelah menunjukan subjek rujukan seperti daun dan tetikus misalnya di tindan diatas garisan grid berpusat membentuk beberapa rupa negatif dan positif baru. Rupa baru yang dihasilkan tersebut bersifat kabur dari kontek latar belakang dan latar hadapannya. Mata pemerhati ditipu misalnya dalam seranting daun terdapat beberapa satah rupa yang dikaburkan latar hadapan dan latar belakangnya.
Bahkan latarbelakang dan hadapannya diundurkan dan dikehadapankan. Proses mengundurkan dan menghadapankan latar menyebabkan mata kita tidak dapat membezakan mana satu latar hadapan dan mana satu latar belakangnya. Rupa kabur digunakan secara menyeluruh didalam bentuk estetika kesenian Islam.

Beberapa contoh rupa kabur

Monday, March 23, 2009

Kaedah 4D dalam komunikasi visual.

Banyak buku yang membicarakan tentang kaedah berkomunikasi tanda tampak, tetapi penulis memilih buku Art Talk yang dipopularkan oleh Rosalind Ragan sebagai teras pengkajian terhadap empat disiplin. Untuk menjawab empat disiplin tersebut, Ragan membahagikannya mengikut empat soalan iaitu “What do I see?” (description), “How is the work organised?” (analysis), “What is the artist saying?” (interpretation), dan “Is this a successful work of art?” (judgement).


Langkah pertama: Deskripsi (Apa yang kita lihat)

Dalam langkah pertama ini kita perlu melihat dengan berhati-hati dan mencatat segala maklumat yang dapat kita lihat dalam karya. Pemerhatian yang terperinci diikuti dengan langkah yang perlahan akan membantu kita mengenali subjek yang dihasilkan pengkarya. Setiap deskripsi hendaklah mencatatkan ukuran karya dan media yang digunakan. Ragan menamakan maklumat-maklumat terperinci tersebut sebagai credit line. Termasuk juga dalam credit line ialah tahun karya dihasilkan serta tajuk karya tersebut dan juga karya tersebut menjadi koleksi siapa?. Dalam langkah deskripsi, kita hendaklah melihatnya secara objektif. Bagaimanapun, subjek yang terdapat dalam karya tersebut juga hendaklah diperhatikan dan dibentangkan mengikut langkah ini. Subjek tersebut terbahagi kepada dua iaitu sama ada non-objective subject-matter atau objective subject-matter.
untuk mengetahui non objective dan objective subject matter sila rujuk buku Art Fundamental m.s. 15 di bawah rajah 1.14 (development leading toward abstraction)


Langkah kedua: Analisis (Bagaimana karya seni disusun atau dikomposisikan)

Pada peringkat kedua ini, kita masih lagi meneruskan ciri-ciri pemerhatian teliti terhadap semua tanda tampak yang ada pada permukaan karya seni. Bagaimanapun, pada peringkat ini kita akan cuba menghubungkan tanda-tanda tersebut dengan elemen-elemen dan prinsip-prinsip seni lukis dan seni reka. Dalam analisis, kita akan membuat liputan menyeluruh terhadap bagaimana karya tersebut disusun atau dikomposisikan.

Elemen-elemen seni lukis dan seni reka terdiri daripada garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, tona dan warna. Sementara prinsip-prinsip seni lukis dan seni reka pula antaranya ialah keseimbangan, keharmonian, kesatuan, kontra, rentak, ulangan dan dominan. Komposisi bermaksud penyatuan dan integrasi antara elemen dengan prinsip seni lukis dan seni reka. Elemen dan prinsip tersebut biasanya aturan daripada acuan kesenian Barat yang dikenali sebagai `bentuk’ (form).

Bentuk kesenian Islam atau ciri-ciri estetika seni Islam terbahagi kepada enam mengikut pentafsiran al-Faruqi iaitu abstraksi atau kemujaradan, struktur modular, gabungan berturutan, perulangan, dinamisme dan intrikasi atau kerumitan.Langkah ketiga: Interpretasi (Apa yang dimaksudkan oleh pelukis)

Pada peringkat ketiga ini kita akan menjawab persoalan seperti `apakah yang diperkatakan oleh pengkarya.’ Dalam memperkatakan tentang interpretasi, kita akan cuba menerangkan atau mencari maksud atau mood sesuatu karya seni. Pada peringkat ini fikiran kita akan bermain dengan beberapa tekaan. Bagaimanapun, tekaan tersebut perlulah disemak dan diadili berdasarkan bukti-bukti tanda tampak. Interpretasi merupakan peringkat yang agak susah dalam kritikan seni. Namun, biasanya kita akan menggunakan pengalaman kita dalam mencari dan menerokai sesuatu meaning, mood ataupun ambience pengkarya.

Kita mesti menggabungkan imaginasi, kepakaran dan nilai kreatif bagi menyelidiki tanda-tanda visual karya dan menghubungkannya dengan maksud karya. Kita tidak perlu takut untuk membuat interpretasi hanya kerana berbeza pendapat dengan seseorang yang lain. Sudah tentu persekitaran dan pendidikan kita yang berbeza akan membuahkan penafsiran yang sedikit berbeza. Bagaimanapun, dalam perbezaan tersebut tetap terdapat juga persamaan, sekurang-kurangnya dalam konteks tanda visual.

Interpretasi kita mestilah berdasarkan fakta dan clue yang kita temui melalui dua langkah di atas tadi. Biasanya fakta dan clue tersebut akan diambil daripada tanda-tanda visual, elemen dan prinsip seni lukis dan seni reka yang kita temui dalam sesebuah karya seni. Kita akan membuat interpretasi berdasarkan perasaan, pengalaman dan pengetahuan kita. Untuk memantapkan lagi interpretasi karya seni, kita perlulah menyelidiki selain daripada karya tersebut juga latar belakang atau sejarah pengkarya. Dengan kata lain, persekitaran hidup pengkarya, psikologinya dan intelektualismenya dikaji dan diselidiki dengan teliti. Tujuan pengkajian tersebut adalah untuk menghubungkan bukti-bukti kehidupan pengkarya dengan tanda-tanda tampak yang dihasilkan melalui karyanya. Tanda-tanda tampak adalah bentuk estetika yang dihasilkan oleh pengkarya. Persekitaran, psikologi dan intelektual pula merupakan ambience seniman tersebut. Ambience ataupun kejiwaan (isi hati dan perasaan), biasanya diluahkan melalui tanda, sama ada seniman tersebut menyedarinya atau tidak (intuition).

Penilaian (judgement)

Melalui langkah keempat ini, anda dikehendaki mencadangkan adakah karya ini menarik atau sebaliknya. Didalam penilaian anda harus menentukan keberkesanan penggunaan nilai estetika. Nilai estetika yang mana satukah diguna pakai oleh pengkarya?. Dalam penilaian anda dikehendaki mencadangkan pendapat anda secara individu. Adakah anda suka karya ini ? Tiada siapa yang dapat menentukan adakah anda menyukainya atau tidak. Untuk menentukan keberkesanan penilaian anda harus membuka minda anda. Satu perkara lagi kejujuran merupakan nadi kepada penilaian. Penilaian karya juga harus dibuat secara subjektif dengan mengkaji nilai-nilai estetik yang ada pada karya. Sungguh pun karya tersebut mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, namun kadangkala kita tidak menyukainya. Didalam penilaian juga kita boleh menilai samada karya tersebut sezaman atau telah ketinggalan zaman, atau adakah ia karya arvant garde ?
Oleh Zainon Abdullah

Saturday, March 21, 2009

Thursday, March 19, 2009

Salam pengenalan

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.

Alhamdulillah petang ini saya dan Izzal telah berjaya mendaftar majalah maya khususnya untuk program pengajian asas seni. Seperti mana mesyurat lepas kita bercadang untuk menghasilkan penerbitan pengajian asas seni. Maka saya berpendapat medium blog ini amat sesuai untuk tujuan tersebut. Tuan puan (staf pengajian asas seni) bolehlah menulis melalui blog ini secara umum tentang pengajian asas seni. Perlu diingatkan melalui blog ini tuan puan tidak dibenarkan menyalin, memasukan silibus dan skima matapelajaran secara langsung. Sebaliknya tuan puan bolehlah berwacana mengenai tajuk-tajuk yang ada dalam pengajian asas seni. Tajuk-tajuk tersebut meliputi lukisan, penyelidikan tampak dan komunikasi visual.

Sekian Terima Kasih

Zainon Abdullah