Thursday, June 25, 2009

Bentuk 3Dimensi

Terdapat dua istilah bentuk dalam seni tampak. Pertamanya bentuk 3D, keduanya bentuk estetik yang juga dikenali sebagai elemen dan prinsip seni lukis/seni reka. Bentuk 3D berlaku secara realiti diatas ruang yang sebenar. Kita boleh menyentuh, bergerak disekelilinginya dan ia mempunyai sifat panjang x lebar x tinggi. Pada asasnya terdapat bentuk berisipadu (solid), bentuk berstruktur dan bentuk berongga. Melalui projek ini latihan akan diberi dengan penekanan terhadap bentuk berisipadau dan bentuk berongga.

Melalui pengkajian terhadap elemen bentuk 3D, pelajar akan didedahkan dengan ilmu baru iaitu proses perkembangan idea berasaskan bentukan abstrak. Secara umumnya bentuk abstrak terbahagi kepada dua bahagian. Pertama bentuk abstrak bersifat objektif, kedua bentuk abstrak bersifat non-objektif. Proses abstraksi berlaku dengan menghilangkan bentuk asal sesuatu subjek kajian (contoh ikan). Bentuk asal atau jasad realiti semulajadi tersebut dipermudahkan samada diherotkan, digubah-gubahkan dan direka-rekakan. Proses menghilangkan bentuk asal tersebut dipermudahkan, digaya-gayakan sehingga muncul rekaan baru yang bersifat entiti dalaman sesuatu subjek kajian. Entiti dalaman juga dikenali sebagai sari pati atau essence.

Contoh yang mudah untuk mendapatkan sari pati atau nilai abstrak ialah, seperti penghasilan minyak kelapa, dimana buah kelapa adalah jasad semulajadi, sabut, tempurung dan hampasnya dibuang, santannya ditanak dan akhirnya saripatinya adalah minyak kelapa tersebut. Ulu Pekaka (ulu keris), umpamanya adalah saripati kepada burung pekaka. Bentuk abstrak objektif boleh dibezakan dengan bentuk abstrak non-objektif melalui sifat asal sesuatu subjek kajian.

Dalam kes Ulu Pekaka kita masih boleh mengenali bentuk jasad semulajadi burung pekaka. Begitu juga motif dedaun didalam ukiran. Manakala bentuk abstrak bersifat non-objektif pula dapat dibezakan melalui subjek kajian asal yang digunakan. Umumnya subjek kajian yang mengunakan elemen rekaan seperti garisan atau rupa geomertrik misalnya akan menghasilkan bentukan abstrak yang bersifat non-objektif. Bentuk segi tiga yang diambil dan disusun menjadi sebuah arca misalnya akan menghasilkan bentuk arca abstrak bersifat non-abjektif.


Contoh karya diatas dan dibawah kesemuanya menggunakan bentuk abstrak bersifat non-objektif
Gambarajah dibawah adalah contoh proses perkembangan idea untuk mendapatkan bentuk abstrak bersifat objektif. Kajian ilmiah terhadap karya ulu keris Anak Ayam Teleng dilakukan sebagai contoh proses perkembangan idea.

Gambarajah dibawah ialah proses perkembangan idea bentuk abstrak bersifat non-objektif

No comments:

Post a Comment